PENGURUSAN


MAKLUMAT GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING1.      Pn. Marcella Ambrose
Kelulusan                        : Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling)
Institusi                            : Universiti Putra Malaysia
Jawatan                           : Guru Bimbingan dan Kaunseling DG41
Pengalaman GBK            : 2009-sekarang
PengalamanMengaja        : SMK Bandaraya Kota Kinbalu sabah (2009-sekarang)


2.      Pn. Halimah Miswan
Kelulusan                        : Ijazah Sarjana Muda Psikologi Dan Persuratan Melayu
Institusi                           : Universiti Kebangsaan Malaysia
Jawatan                          : Guru Bimbingan dan Kaunseling Cemerlang DG44
Pengalaman GBK           : 1996-sekarang
Pengalaman mengajar      :  SMJK St.John Beafourt (1985-1987)
                                          SMK Tamparuli Tuaran (1987-1991)
                                          SMK Inanam (1991-1997)
                                          SK Darau Menggatal (1997-2002)
                                          PPDKK (2002-2003)
                                          Gabungan KK (2003-2004)
                                          SMK Bandaraya Kota Kinabalu (2004-sekarang)
3.      Pn. Ejilen Tibin
Kelulusan                      : Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Bimbingan Dan Kaunseling)
Institusi                          : Universiti Negeri Semarang Indonesia
Jawatan                         : Guru Bimbingan dan Kaunseling DG41
Pengalaman GBK          : 2006-Sekarang
Pengalaman mengajar    : SMK SepagayaLahad Datu (2006-2007)
                                       SMK Bandaraya Kota Kinabalu (2007-Sekarang)
4.      Pn. Hasiana Husain
Kelulusan                      : Ijazah Sarjana Muda (Psikologi)
Institusi                         : Universiti Pendidikan Sultan Idris
Jawatan                        : Guru Bimbingan dan Kaunseling DG41
Pengalaman GBK         : 2002-Sekarang

5.      En. Sholikhin Subari
kelulusan                     : Ijazah Sarjana Muda (Psikologi)
Institusi                       : Universiti Kebangsaan Malaysia
Jawatan                      : Guru Bimbingan Dan Kaunseling DG44

Unit Bimbingan Kaunseling SMK Bandaraya Kota Kinabalu Sabah