VISI dan MISIMAKLUMAT PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING


MISI
BIMBINGAN DAN KAUNSELING
 • Untuk merealisasikan, kami akan memastikan misi berikut dapat dilaksanakan dengan jayanya:
 • *Menguruskan program & aktiviti kaunseling dengan cekap & berkesan.
 • *Melahirkan pelajar yang mempunyai kepintaran emosi (EQ) yang tinggi & berakhlak mulia.
 • *Membimbing pelajar ke arah mencapai prestasi yang tinggi dalam akademik.
 • *Mewujudkan suasana pembelajaran yang memberansangkan melalui program bimbingan kaunseling.
 • *Memberikan pendidikan kerjaya bersepadu kepada pelajar.
 • *Memupuk semangat patriotik & kualiti kepimpinan di kalangan pelajar.


VISI
BIMBINGAN DAN KAUNSELING

 • Perkhidmatan bimbingan dan kaunseling menjadi peneraju utama dalam mewujudkan suasana yang terapiutik dan kondusif di sekolah menjelang tahun 2015.

FALSAFAH
BIMBINGAN DAN KAUNSELING

 • Bahawasanya setiap murid mempunyai potensi yang boleh digembelingkan secara optimum menerusi pengurusan menyeluruh perkhidmatan bimbingan dan kaunseling yang cekap, berkesan dan beretika dengan berteraskan sumber dalaman dan luaran bagi melahirkan murid yang seimbang dalam aspek intelek, jasmani, emosi dan rohani serta beriman dan beramal soleh. MAKLUMAT SEKOLAH
SMK BANDARAYA KOTA KINABALU SABAH

MISI
SMK BANDARAYA KOTA KINABALU


Warga Sekolah Melaksanakan Pembelajaran Berkualiti Secara Berterusan Dalam Satu Pasukan
VISI
SMK BANDARAYA KOTA KINABALU
 • SMK Bandaraya Kota Kinabalu akan menjadi sekolah cemerlang di daerah Kota Kinabalu menjelang tahun 2011 

MOTO
SMK BANDARAYA KOTA KINABALU


Ilmu Suluh Hidup

Ilmu Suluh Hidup
SLOGAN
SMK BANDARAYA KOTA KINABALU

"We continue to learn and grow together for excellence"MAKLUMAT UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING

MISI
UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING
SMK BANDARAYA KOTA KINABALU

Unit Bimbingan dan Kaunseling melaksanakan perkihdmatan berkualiti secara berterusan dalam satu pasukan

VISI
BIMBINGAN DAN KAUNSELING
SMK BANDARAYA KOTA KINABALU
 • Perkhidmatan bimbingan dan kaunseling SMK Bandaraya Kota Kinabalu menjadi peneraju utama dalam mewujudkan suasana yang terapiutik dan kondusif di sekolah menjelang tahun 2015.


Unit Bimbingan Kaunseling SMK Bandaraya Kota Kinabalu Sabah